Introductie Organisatie Activiteiten Stadsdelen Aangepast sporten

 

Amsterdamse organisatie

MBvO organiseert en initieert bewegingsactiviteiten in de diverse stadsdelen voor ouderen. De term MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) is een verzamelnaam waaronder verschillende activiteiten voor ouderen vallen, met name gymnastiek, volksdansen en zwemmen. De doelstelling van het MBvO is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. Alle docenten hebben een rijkserkend diploma van de landelijke opleiding MBvO en krijgen daarnaast jaarlijks bijscholingscursussen aangeboden. Voor ouderen zijn in vrijwel alle stadsdelen activiteiten bereikbaar. Deelnemers betalen een eigen bijdrage. Verschillende ziektekostenverzekeringen vergoedt een deel van uw eigen bijdrage. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Korte historie

Gymnastiek voor ouderen bestaat in Amsterdam sinds 1959. Begeleid door een heilgymnast of fysiotherapeut was deze bejaardengymnastiek primair gericht op het op peil houden van het bewegingsapparaat. In de praktijk kwam dat neer op stoelgymnastiek, oftewel gym aan, bij of op de stoel. n de jaren zeventig ontstond het inzicht dat bewegen niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk en sociaal gezond is voor ouderen. In 1981 is de landelijke stichting MBvO opgericht om beleid en opleidingen te ontwikkelen en voorlichting te geven. In de jaren negentig kwam de nadruk op het preventieve belang van bewegen, namelijk zorgen dat de mobiliteit toeneemt waardoor ouderen minder gebruik hoeven te maken van de gezondheidszorg.

 

           

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. Klik hier voor de website.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan mbvo_amsterdam@hotmail.com.
Laatst bijgewerkt: 10-01-2017
Meer Bewegen voor Ouderen is een zelfstandig onderdeel van cordaan Thuiszorg

MBvO wint pluim.