AVG Buurtteams Organisatie PLUIM Activiteiten Stadsdelen

 

Amsterdamse organisatie

MBvO, een interventie die betekenis- en zinvol is voor de senioren, organisatoren en lesgevers.

MBvO organiseert en initieert bewegingsactiviteiten in de diverse stadsdelen voor ouderen. De term MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) is een verzamelnaam waaronder verschillende activiteiten voor ouderen vallen, met name gymnastiek, volksdansen en zwemmen. De doelstelling van het MBvO is het optimaliseren van het lichamelijk en psychosociaal functioneren al dan niet met een lichamelijke beperking door middel van regelmatige deelname aan groepsgebonden bewegingsactiviteiten om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en de kwaliteit van leven te verhogen. Alle docenten hebben een rijkserkend diploma van de landelijke opleiding MBvO en krijgen daarnaast jaarlijks bijscholingscursussen aangeboden. Voor ouderen zijn in vrijwel alle stadsdelen activiteiten bereikbaar. Deelnemers betalen een eigen bijdrage.

Indien u verzekerd bent bij het Zilveren Kruis en een aanvullende verzekering heeft, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding, afhankelijk van uw aanvullende verzekering; raadpleeg hiervoor uw polis.. Ook andere ziektekostenverzekeringen vergoeden een deel van uw eigen bijdrage. Raadpleeg hiervoor ook uw polis.

Korte historie

Gymnastiek voor ouderen bestaat in Amsterdam sinds 1959. Begeleid door een heilgymnast of fysiotherapeut was deze bejaardengymnastiek primair gericht op het op peil houden van het bewegingsapparaat. In de praktijk kwam dat neer op stoelgymnastiek, oftewel gym aan, bij of op de stoel. In de jaren zeventig ontstond het inzicht dat bewegen niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk en sociaal gezond is voor ouderen. In 1981 is de landelijke stichting MBvO opgericht om beleid en opleidingen te ontwikkelen en voorlichting te geven. In de jaren negentig kwam de nadruk op het preventieve belang van bewegen, namelijk zorgen dat de mobiliteit toeneemt waardoor ouderen minder gebruik hoeven te maken van de gezondheidszorg.

 

           

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. Klik hier voor de website.

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan mbvo_amsterdam@hotmail.com.
Laatst bijgewerkt: 29-04-2022
Meer Bewegen voor Ouderen is een zelfstandig onderdeel van Cordaan Thuiszorg.